Prof.Dr.

İsmail Adak

Prof.Dr.

REKTÖR YARDIMCISI

Orhan Torkul

Prof.Dr.

Hüseyin Sarıçimen

Prof.Dr.

Erkan Abdulgaffar Ağaoğlu

Prof.Dr.

Recep Hayri Eren

Prof.Dr.

Metin Yerebakan

Dr.Öğr.Üyesi

Hikmet Erbıyık

Dr.Öğr.Üyesi

Eyüp Çalık

Dr.Öğr.Üyesi

Fuat Kosanoğlu

Dr.Öğr.Üyesi

İbrahim Sabuncu

Araş.Gör.

Kıymet Ensarioğlu

Araş.Gör.

Alperen Bal

Araş.Gör.

Mahir Atmış